Menu

1355 – 吹 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吹》字的笔顺动画演示

《吹》的笔顺动画写字动画演示

《吹》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她和他吹了
 • Phồn – 她和他吹了
 • Pinyin – Tā hé tā chuīle
 • Bồi – Tha hứa tha chuây lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy và anh ấy đã thổi
 • Dịch tiếng Anh – She is through with him.

Ví dụ 2:

 • Giản – 火焰呼呼地吹着
 • Phồn – 火焰呼呼地吹著
 • Pinyin – Huǒyàn hū hū de chuīzhe
 • Bồi – Hủa dan hu hu tơ chuây chơ
 • Dịch tiếng Việt – Ngọn lửa đang huýt sáo
 • Dịch tiếng Anh – The flames blustered.


Các chữ Hán đồng âm

 • 炊: to cook a meal


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 吹


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

8  +  1  =