Menu

1358 – 此外 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《此》字的笔顺动画演示

《此》的笔顺动画写字动画演示

《此》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《此》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《外》字的笔顺动画演示

《外》的笔顺动画写字动画演示

《外》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《外》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 此外,我有男朋友了
 • Phồn – 此外,我有男朋友了
 • Pinyin – Cǐwài, wǒ yǒu nán péngyǒule
 • Bồi – Chử oai, úa dẩu nán pấng dẩu lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Dù sao thì tôi cũng có bạn trai rồi.
 • Dịch tiếng Anh – And in any case, I had a boyfriend.

Ví dụ 2:

 • Giản – 此外他还失去了他的妻子
 • Phồn – 此外他還失去了他的妻子
 • Pinyin – Cǐwài tā hái shīqùle tā de qīzi
 • Bồi – Chử oai tha hái sư chuy lợ tha tợ chi chự.
 • Dịch tiếng Việt – Ngoài ra, anh ấy cũng đã mất đi người vợ.
 • Dịch tiếng Anh – He lost his wife in the bargain.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

72  +    =  76