Menu

1371 – 存在 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《存》字的笔顺动画演示

《存》的笔顺动画写字动画演示

《存》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《存》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《在》字的笔顺动画演示

《在》的笔顺动画写字动画演示

《在》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《在》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 存在上帝吗?
 • Phồn – 存在上帝嗎?
 • Pinyin – Cúnzài shàngdì ma?
 • Bồi – Chuấn chai sang ti ma?
 • Dịch tiếng Việt – Chúa có tồn tại không?
 • Dịch tiếng Anh – is there a God?

Ví dụ 2:

 • Giản – 不存在于某事
 • Phồn – 不存在於某事
 • Pinyin – Bù cúnzài yú mǒu shì
 • Bồi – Pu chuấn chai dúy mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Không tồn tại trong một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be absent from something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

2  +  5  =