Menu

1373 – 答应 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《答》字的笔顺动画演示

《答》的笔顺动画写字动画演示

《答》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《答》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《应》字的笔顺动画演示

《应》的笔顺动画写字动画演示

《应》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《应》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我答应借他钱
 • Phồn – 我答應藉他錢
 • Pinyin – Wǒ dāyìng jí tā qián
 • Bồi – Ủa ta dinh chí tha chiến
 • Dịch tiếng Việt – Tôi hứa sẽ cho anh ấy mượn tiền
 • Dịch tiếng Anh – I agreed to lend him money.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他只是口头上答应了
 • Phồn – 他只是口頭上答應了
 • Pinyin – Tā zhǐshì kǒutóu shàng dāyìngle
 • Bồi – Tha chử sư khẩu thấu sang ta dinh lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta chỉ hứa suông.
 • Dịch tiếng Anh – He agreed verbally.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

36  +    =  40