Menu

1375 – 打工 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《打》字的笔顺动画演示

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《工》字的笔顺动画演示

《工》的笔顺动画写字动画演示

《工》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《工》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 每逢周六他都去打工
 • Phồn – 每逢週六他都去打工
 • Pinyin – Měi féng zhōu liù tā dōu qù dǎgōng
 • Bồi – Mấy phấng châu liêu tha tâu chuy tả cung
 • Dịch tiếng Việt – Thứ bảy nào anh cũng đi làm
 • Dịch tiếng Anh – He works every Saturday.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他别离了妻子,外出打工
 • Phồn – 他別離了妻子,外出打工
 • Pinyin – Tā biélíle qīzi, wàichū dǎgōng
 • Bồi – Tha pía lí lơ chi chư, oai chu tả cung
 • Dịch tiếng Việt – Anh chia tay vợ và đi làm.
 • Dịch tiếng Anh – He left his wife and went to look for work elsewhere.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

  +  66  =  67