Menu

1849 – 敏感 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《敏》字的笔顺动画演示

《敏》的笔顺动画写字动画演示

敏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《敏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《感》字的笔顺动画演示

《感》的笔顺动画写字动画演示

《感》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《感》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他对对话缺乏敏感
 • Phồn – 他對對話缺乏敏感
 • Pinyin – Tā duì duìhuà quēfá mǐngǎn
 • Bồi – Tha tuây hoa chuê phá mín cản
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy không nhạy cảm với đối thoại
 • Dịch tiếng Anh – He has a tin ear for dialogue.

Ví dụ 2:

 • Giản – 对某物敏感
 • Phồn – 對某物敏
 • Pinyin – Duì mǒu wù mǐngǎn
 • Bồi – Tuây mẩu u mín cản
 • Dịch tiếng Việt -Nhạy cảm với một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be sensitive to something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 13 (1801 – 1850)

Comments