Menu

1981 – 人类 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《类》字的笔顺动画演示

《类》的笔顺动画写字动画演示

《类》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《类》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 人类的进化
 • Phồn – 人類的進化
 • Pinyin – Rénlèi de jìnhuà
 • Bồi – Rấn lây tơ chin hoa
 • Dịch tiếng Việt – Sự tiến hóa của loài người
 • Dịch tiếng Anh – human evolution

Ví dụ 2:

 • Giản – 在人类历史上
 • Phồn – 在人類歷史上
 • Pinyin – Zài rénlèi lìshǐ shàng
 • Bồi – Chai rấn lây li sử sang
 • Dịch tiếng Việt – Trong lịch sử loài người
 • Dịch tiếng Anh – in human history


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

58  +    =  63