Menu

1986 – 人员 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《员》字的笔顺动画演示

《员》的笔顺动画写字动画演示

《员》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《员》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 全体在场人员
 • Phồn – 全體在場人員
 • Pinyin – Quántǐ zài chǎng rényuán
 • Bồi – Choán thỉ chai chảng rấn doán
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả hiện tại
 • Dịch tiếng Anh – all those present

Ví dụ 2:

 • Giản – 人员变动很快
 • Phồn – 人員變動很快
 • Pinyin – Rényuán biàndòng hěn kuài
 • Bồi – Rấn doán piên tung hẩn khoai
 • Dịch tiếng Việt – Nhân viên thay đổi nhanh chóng
 • Dịch tiếng Anh – there is a rapid turnover in staff


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

  +  89  =  96