Menu

1987 – 忍不住 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《忍》字的笔顺动画演示

《忍》的笔顺动画写字动画演示

《忍》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《忍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《住》字的笔顺动画演示

《住》的笔顺动画写字动画演示

《住》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《住》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们忍不住大笑起来
 • Phồn – 我們忍不住大笑起來
 • Pinyin – Wǒmen rěn bù zhù dà xiào qǐlái
 • Bồi – Ủa mân rẩn pu chu ta xeo chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi không thể nhịn cười
 • Dịch tiếng Anh – We couldn’t withhold our laughter.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我几乎忍不住要大笑了
 • Phồn – 我幾乎忍不住要大笑了
 • Pinyin – Wǒ jīhū rěn bù zhù yào dà xiàole
 • Bồi – Ủa chi hu rẩn pu chu dao ta xeo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể không cười
 • Dịch tiếng Anh – I was near bursting into laughter.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

  +  7  =  8