Menu

1990 – 日历 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《日》字的笔顺动画演示

《日》的笔顺动画写字动画演示

《日》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《日》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《历》字的笔顺动画演示

《历》的笔顺动画写字动画演示

《历》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《历》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 拿出日历
 • Phồn – 拿出日曆
 • Pinyin – Ná chū rìlì
 • Bồi – Ná chu rư li
 • Dịch tiếng Việt – Lấy lịch của bạn.
 • Dịch tiếng Anh – Grab your calendar.

Ví dụ 2:

 • Giản – 日历总时数
 • Phồn – 日曆總時數
 • Pinyin – Rìlì zǒng shí shù
 • Bồi – Rư li chủng sứ su
 • Dịch tiếng Việt – Tổng số giờ theo lịch
 • Dịch tiếng Anh – total calendar hours.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

73  +    =  81