Menu

1991 – 日期 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《日》字的笔顺动画演示

《日》的笔顺动画写字动画演示

《日》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《日》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《期》字的笔顺动画演示

《期》的笔顺动画写字动画演示

《期》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《期》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 昨天是报到日期
 • Phồn – 昨天是報到日期
 • Pinyin – Zuótiān shì bàodào rìqí
 • Bồi – Chúa thiên sư pao tao rư chí
 • Dịch tiếng Việt – Hôm qua là ngày đăng ký
 • Dịch tiếng Anh – The registration was yesterday.

Ví dụ 2:

 • Giản – 信上的日期是7月5日
 • Phồn – 信上的日期是7月5日
 • Pinyin – Xìn shàng de rìqí shì 7 yuè 5 rì
 • Bồi – Xin sang tơ rư chí sư chi duê ủ rư
 • Dịch tiếng Việt – Ngày trên thư là ngày 5 tháng 7
 • Dịch tiếng Anh – it was dated 5th July


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

  +  5  =  9