Menu

1996 – 软 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《软》字的笔顺动画演示

《软》的笔顺动画写字动画演示

《软》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《软》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 狗毛很软
 • Phồn – 狗毛很軟
 • Pinyin – Gǒu máo hěn ruǎn
 • Bồi – Cẩu máo hấn roản
 • Dịch tiếng Việt – Lông chó mềm
 • Dịch tiếng Anh – The dog’s fur is very soft.

Ví dụ 2:

 • Giản – 硬/ 软毒品
 • Phồn – 硬/ 軟毒品
 • Pinyin – Yìng/ ruǎn dúpǐn
 • Bồi – Dinh/ roản tú pỉn
 • Dịch tiếng Việt – Thuốc cứng / mềm
 • Dịch tiếng Anh – hard/ soft drugs


Các chữ Hán đồng âm

 • 朊: protein;
 • 瓀: opaque; white quartz;
 • 碝: jade-like stone;
 • 耎: archaic variant of 軟|软[ruan3];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

3  +  1  =