Menu

1998 – 弱 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《弱》字的笔顺动画演示

《弱》的笔顺动画写字动画演示

《弱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《弱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她意志薄弱,容易控制
 • Phồn – 她意志薄弱,容易控制
 • Pinyin – Tā yìzhì bóruò, róngyì kòngzhì
 • Bồi – Tha i chư púa rua, rúng i khung chư
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy có ý chí yếu đuối và dễ kiểm soát
 • Dịch tiếng Anh – She is weak-minded and easily controlled.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的意志薄弱,禁不起诱惑
 • Phồn – 我的意志薄弱,禁不起誘惑
 • Pinyin – Wǒ de yìzhì bóruò, jīnbuqǐ yòuhuò
 • Bồi – Ủa tơ i chư púa rua, chin pu chỉ dâu hua
 • Dịch tiếng Việt – Tôi yếu đuối và không thể ngừng cám dỗ
 • Dịch tiếng Anh – I have a weak will and I can’t resist temptations.


Các chữ Hán đồng âm

 • 偌: so; such; to such a degree;
 • 叒: 叒
 • 箬: (bamboo); skin of bamboo;
 • 篛: cuticle of bamboo plant;
 • 若: to seem; like; as; if;
 • 蒻: young rush (Typha japonica), a kind of cattail; konnyaku (in Japanese cooking), solidified jelly made from the rhizome of devil’s tongue;
 • 鄀: place name;
 • 鶸: siskin;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

9  +  1  =