Menu

2002 – 杀 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《杀》字的笔顺动画演示

《杀》的笔顺动画写字动画演示

《杀》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《杀》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我真该杀了他!
 • Phồn – 我真該殺了他!
 • Pinyin – Wǒ zhēn gāi shāle tā!
 • Bồi – Ủa chân cai sa lơ tha!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thực sự nên giết anh ta!
 • Dịch tiếng Anh – I could murder him!

Ví dụ 2:

 • Giản – 十恶不赦的杀人犯
 • Phồn – 十恶不赦的杀人犯
 • Pinyin – Shí’èbùshè de shārén fàn
 • Bồi – Sứ ưa pu sưa tơ sa rấn phan
 • Dịch tiếng Việt – Mười vụ giết người khó quên
 • Dịch tiếng Anh – evil murderer


Các chữ Hán đồng âm

 • 刹: to brake;
 • 樧: Zanthoxylum ailanthoides;
 • 殺: kill
 • 沙: granule; hoarse; raspy; sand; powder; CL:粒[li4]; abbr. for Tsar or Tsarist Russia;
 • 煞: to terminate; to cut short; to squeeze; to tighten; to reduce; extremely;
 • 痧: cholera;
 • 砂: sand; gravel; granule;
 • 纱: cotton yarn; muslin;
 • 莎: katydid (family Tettigoniidae); phonetic ‘sha’ used in transliteration;
 • 裟: Buddhist monk’s robe;
 • 铩: spear; to cripple (literary);
 • 魦: shark family, including some rays and skates;
 • 鲨: shark;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

9  +    =  19