Menu

2007 – 删除 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《删》字的笔顺动画演示

《删》的笔顺动画写字动画演示

《删》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《删》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《除》字的笔顺动画演示

《除》的笔顺动画写字动画演示

《除》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《除》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 病毒被反病毒软件删除了
 • Phồn – 病毒被反病毒軟件刪除了
 • Pinyin – Bìngdú bèi fǎn bìngdú ruǎnjiàn shānchúle
 • Bồi -Pinh tú pây phản pinh tú roản chiên san chú lơ
 • Dịch tiếng Việt – Loại bỏ vi rút bằng phần mềm chống vi-rút
 • Dịch tiếng Anh – The virus was elimenated by the anti-virus software.

Ví dụ 2:

 • Giản – 咒骂人的话被删除了
 • Phồn – 咒罵人的話被刪除了
 • Pinyin – Zhòumà rén dehuà bèi shānchúle
 • Bồi – Châu ma rấn tơ hoa pây san chú lơ
 • Dịch tiếng Việt – Những lời nguyền bị xóa
 • Dịch tiếng Anh – Expletives were deleted.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  66  =  68