Menu

2008 – 闪电 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《闪》字的笔顺动画演示

《闪》的笔顺动画写字动画演示

《闪》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《闪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《电》字的笔顺动画演示

《电》的笔顺动画写字动画演示

《电》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《电》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 安第斯闪电
 • Phồn – 安第斯閃電
 • Pinyin – Āndìsī shǎndiàn
 • Bồi – An ti sư sản tiên
 • Dịch tiếng Việt – Sấm sét Andean
 • Dịch tiếng Anh – Andes glow.

Ví dụ 2:

 • Giản – 打闪电了
 • Phồn – 打閃電了
 • Pinyin – Dǎ shǎndiànle
 • Bồi – Tá sản tiên lơ
 • Dịch tiếng Việt – Trúng sét rồi
 • Dịch tiếng Anh – It’s lightning outside.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

2  +  1  =