Menu

2015 – 商业 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《商》字的笔顺动画演示

《商》的笔顺动画写字动画演示

《商》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《商》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《业》字的笔顺动画演示

《业》的笔顺动画写字动画演示

《业》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《业》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 英国伦敦商业区
 • Phồn – 英國倫敦商業區
 • Pinyin – Yīngguó lúndūn shāngyè qū
 • Bồi – Dinh cúa luấn tuân sang dê chuy
 • Dịch tiếng Việt – Khu thương mại Luân Đôn, Vương quốc Anh
 • Dịch tiếng Anh – the City

Ví dụ 2:

 • Giản – 商业/ 出版王国
 • Phồn – 商業/ 出版王國
 • Pinyin – Shāngyè/ chūbǎn wángguó
 • Bồi – Sang dê/ chu pản oang cúa
 • Dịch tiếng Việt – Vương quốc kinh doanh / xuất bản
 • Dịch tiếng Anh – a business/ publishing empire


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

6  +  4  =