Menu

2016 – 上当 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《上》字的笔顺动画演示

《上》的笔顺动画写字动画演示

《上》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《上》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《当》字的笔顺动画演示

《当》的笔顺动画写字动画演示

《当》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《当》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 感到受骗上当
 • Phồn – 感到受騙上當
 • Pinyin – Gǎndào shòupiàn shàngdàng
 • Bồi – Cản tao sâu piên sang tang
 • Dịch tiếng Việt – Cảm thấy bị lừa dối
 • Dịch tiếng Anh – to feel cheated

Ví dụ 2:

 • Giản – 不要这么容易上当
 • Phồn – 不要這麼容易上當
 • Pinyin – Bùyào zhème róngyì shàngdàng
 • Bồi – Pu dao chưa mơ rúng i sang tang
 • Dịch tiếng Việt – Đừng để bị lừa dễ dàng như vậy
 • Dịch tiếng Anh – Don’t be such an apologetic shnook.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  82  =  92