Menu

2017 – 蛇 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

[

《蛇》字的笔顺动画演示

《蛇》的笔顺动画写字动画演示

《蛇》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《蛇》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 通常他对蛇都感兴趣
 • Phồn – 通常他對蛇都感興
 • Pinyin – Tōngcháng tā duì shé dōu gǎn xìngqù
 • Bồi – Thung cháng tha tuây sứa tâu cản xinh chuy
 • Dịch tiếng Việt – Thông thường anh ta quan tâm đến rắn
 • Dịch tiếng Anh – He is interested in snakes in general.

Ví dụ 2:

 • Giản – 蛇是一种杂食动物
 • Phồn – 蛇是一種雜食動物
 • Pinyin – Shé shì yīzhǒng záshí dòngwù
 • Bồi – Sứa sư i chủng cha sứ tung u
 • Dịch tiếng Việt – Rắn là một động vật ăn tạp
 • Dịch tiếng Anh – Snakes are omnivorous animals.


Các chữ Hán đồng âm

 • 佘: She
 • 揲: sort out divining stalks;
 • 舌: tongue;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK5

 • Chính là từ này

Danh sách từ vựng HSK6


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 蛇


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

51  +    =  58