Menu

2021 – 设备 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《设》字的笔顺动画演示

《设》的笔顺动画写字动画演示

《设》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《设》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《备》字的笔顺动画演示

《备》的笔顺动画写字动画演示

《备》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《备》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 新的机器设备
 • Phồn – 新的機器設備
 • Pinyin – Xīn de jīqì shèbèi
 • Bồi – Xin tơ chi chi sưa pây
 • Dịch tiếng Việt – Máy móc mới
 • Dịch tiếng Anh – new plant and equipment

Ví dụ 2:

 • Giản – 这所学校设备不足
 • Phồn – 這所學校設備不足
 • Pinyin – Zhè suǒ xuéxiào shèbèi bùzú
 • Bồi – Chưa sủa xuế xeo sưa pây pu chú
 • Dịch tiếng Việt – Ngôi trường này hết thiết bị
 • Dịch tiếng Anh – The school was ill-equipped.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

2  +  8  =