Menu

2023 – 设施 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《设》字的笔顺动画演示

《设》的笔顺动画写字动画演示

《设》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《设》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《施》字的笔顺动画演示

《施》的笔顺动画写字动画演示

《施》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《施》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 毗邻便民设施
 • Phồn – 毗鄰便民設
 • Pinyin – Pílín biànmín shèshī
 • Bồi – Pi lín piên mín sưa sư
 • Dịch tiếng Việt – Liền kề tiện nghi
 • Dịch tiếng Anh – close to all amenities

Ví dụ 2:

 • Giản – 他打开了供暖设施
 • Phồn – 他打開了供暖設施
 • Pinyin – Tā dǎkāile gōngnuǎn shèshī
 • Bồi – Tha tả khai lơ cung noán sưa sư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy mở lò sưởi
 • Dịch tiếng Anh – He turned up the heating.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  71  =  79