Menu

2025 – 深刻 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《深》字的笔顺动画演示

《深》的笔顺动画写字动画演示

《深》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《深》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《刻》字的笔顺动画演示

《刻》的笔顺动画写字动画演示

《刻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《刻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 某事给…印象深刻
 • Phồn – 某事給…印象深
 • Pinyin – Mǒu shì gěi…yìnxiàng shēnkè
 • Bồi – Mẩu sư cẩy … din xeng sân khưa
 • Dịch tiếng Việt – Một cái gì đó ấn tượng
 • Dịch tiếng Anh – to be struck by something

Ví dụ 2:

 • Giản – 爸爸的话蕴意深刻
 • Phồn – 爸爸的話蘊意深刻
 • Pinyin – Bàba dehuà yùn yì shēnkè
 • Bồi – Pa pa tơ hoa duyn di sân khưa
 • Dịch tiếng Việt – Ý nghĩa của lời nói của cha là sâu sắc
 • Dịch tiếng Anh – Father’s words are profoundly meaningful.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

14  +    =  19