Menu

2027 – 身份 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《身》字的笔顺动画演示

《身》的笔顺动画写字动画演示

《身》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《身》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《份》字的笔顺动画演示

《份》的笔顺动画写字动画演示

《份》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《份》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 以他作为…的身份
 • Phồn – 以他作為…的身份
 • Pinyin – Yǐ tā zuòwéi…de shēnfèn
 • Bồi – Ỉ tha chua uấy … tơ sân phân
 • Dịch tiếng Việt – Trong khả năng của mình như
 • Dịch tiếng Anh – in his capacity as…

Ví dụ 2:

 • Giản – 以顾问身份
 • Phồn – 以顧問身份
 • Pinyin – Yǐ gùwèn shēnfèn
 • Bồi – Ỉ cu uân sân phân
 • Dịch tiếng Việt – Làm tư vấn
 • Dịch tiếng Anh – in an advisory capacity


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  23  =  32