Menu

2029 – 神秘 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《神》字的笔顺动画演示

《神》的笔顺动画写字动画演示

《神》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《神》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《秘》字的笔顺动画演示

《秘》的笔顺动画写字动画演示

《秘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《秘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是件神秘的事
 • Phồn – 這是件神秘的事
 • Pinyin – Zhè shì jiàn shénmì de shì
 • Bồi – Chưa sư chiên sấn mi tơ sư
 • Dịch tiếng Việt -Đây là một điều bí ẩn
 • Dịch tiếng Anh – it’s something of a mystery

Ví dụ 2:

 • Giản – 她总有些神秘……不可爱
 • Phồn – 她總有些神秘……不可愛
 • Pinyin – Tā zǒng yǒuxiē shénmì……bù kě’ài
 • Bồi – Tha chúng dẩu xia sấn mi …… pu khửa
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy luôn bí ẩn … không dễ thương
 • Dịch tiếng Anh – She was in some mysterious way…unlovable.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

6  +  1  =