Menu

2030 – 升 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《升》字的笔顺动画演示

《升》的笔顺动画写字动画演示

《升》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《升》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 升C调/ 升F调
 • Phồn – 升C調/ 升F調
 • Pinyin – Shēng C diào/ shēng F diào
 • Bồi – Sâng C teo/ sâng F teo
 • Dịch tiếng Việt – C sắc nét / F sắc nét
 • Dịch tiếng Anh – C sharp/ F sharp

Ví dụ 2:

 • Giản – 升高/ 降低高度
 • Phồn – 升高/ 降低高度
 • Pinyin – Shēng gāo/ jiàngdī gāodù
 • Bồi – Sâng cao/ cheng ti cao tu
 • Dịch tiếng Việt – Tăng / hạ chiều cao
 • Dịch tiếng Anh – to gain/ lose height


Các chữ Hán đồng âm

 • 呏: gallon; quart;
 • 声: voice; sound; tone; noise; classifier for sounds;
 • 泩: rising of water;
 • 牲: domestic animal; sacrificial animal;
 • 生: to be born; to give birth; life; to grow; raw; uncooked; student;
 • 甥: sister’s son; nephew;
 • 笙: free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd;
 • 鼪: stoat; weasel;
 • 𢦑: 𢦑


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

60  +    =  70