Menu

2034 – 生长 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《生》字的笔顺动画演示

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《长》字的笔顺动画演示

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 蘑菇在黑暗中生长
 • Phồn – 蘑菇在黑暗中生長
 • Pinyin – Mógū zài hēi’àn zhōng shēngzhǎng
 • Bồi – Múa cu chai hây an chung sâng chảng
 • Dịch tiếng Việt – Nấm mọc trong bóng tối
 • Dịch tiếng Anh – Mushrooms grow in the dark.

Ví dụ 2:

 • Giản – 春天,花儿再次生长
 • Phồn – 春天,花兒再次生長
 • Pinyin – Chūntiān, huā er zàicì shēngzhǎng
 • Bồi – Chuân thiên, hoa ơ chai chư sâng chảng
 • Dịch tiếng Việt – Hoa mọc lại vào mùa xuân
 • Dịch tiếng Anh – Flowers grown in again in spring.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

75  +    =  80