Menu

2038 – 失眠 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《失》字的笔顺动画演示

《失》的笔顺动画写字动画演示

《失》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《失》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《眠》字的笔顺动画演示

《眠》的笔顺动画写字动画演示

《眠》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《眠》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她失眠了
 • Phồn – 她失眠了
 • Pinyin – Tā shīmiánle
 • Bồi – Tha sư miến lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy bị mất ngủ
 • Dịch tiếng Anh – Sleep eluded her.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你失眠吗?
 • Phồn – 你失眠嗎?
 • Pinyin – Nǐ shīmián ma?
 • Bồi – Nỉ sư miến ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn bị mất ngủ sao?
 • Dịch tiếng Anh – Are you suffering from insomnia


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  48  =  55