Menu

2042 – 狮子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《狮》字的笔顺动画演示

《狮》的笔顺动画写字动画演示

《狮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《狮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他用步枪射落狮子
 • Phồn – 他用步槍射落獅子
 • Pinyin – Tā yòng bùqiāng shè luò shīzi
 • Bồi – Tha dung pu cheng sưa lua sư chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta bắn con sư tử bằng súng trường
 • Dịch tiếng Anh – He got the lion down with a rifle.

Ví dụ 2:

 • Giản – 狮子猛地向猎物扑过去
 • Phồn – 獅子猛地向獵物撲過去
 • Pinyin – Shīzi měng dì xiàng lièwù pū guòqù
 • Bồi – Sư chư mẩng ti xeng lia u pu cua chuy
 • Dịch tiếng Việt – Con sư tử lao về phía con mồi.
 • Dịch tiếng Anh – The lion rushed after its prey.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

7  +    =  16