Menu

2045 – 实践 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《实》字的笔顺动画演示

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《践》字的笔顺动画演示

《践》的笔顺动画写字动画演示

《践》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《践》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 理论往往和实践不符
 • Phồn – 理論往往和實踐不符
 • Pinyin – Lǐlùn wǎngwǎng hé shíjiàn bùfú
 • Bồi – Lỉ luân oáng oảng hưa sứ chiên pu phú
 • Dịch tiếng Việt – Lý thuyết thường không phù hợp với thực tiễn
 • Dịch tiếng Anh – Theories frequently do not accord with practice.

Ví dụ 2:

 • Giản – 知识和才能来源于实践
 • Phồn – 知識和才能來源於實踐
 • Pinyin – Zhīshì hé cáinéng láiyuán yú shíjiàn
 • Bồi – Chư sư hứa chai nấng lai doán dúy sứ chiên
 • Dịch tiếng Việt – Kiến thức và tài năng đến từ thực tiễn
 • Dịch tiếng Anh – Knowledge and talent come from practice.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  16  =  21