Menu

2049 – 实用 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《实》字的笔顺动画演示

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《用》字的笔顺动画演示

《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 既便宜且实用
 • Phồn – 既便宜且實用
 • Pinyin – Jì piányí qiě shíyòng
 • Bồi – Chư piên í chỉa sứ dung
 • Dịch tiếng Việt – Giá rẻ và thiết thực
 • Dịch tiếng Anh – cheap and useful

Ví dụ 2:

 • Giản – 这包不漂亮,倒很实用
 • Phồn – 這包不漂亮,倒很實用
 • Pinyin – Zhè bāo bù piàoliang, dào hěn shíyòng
 • Bồi – Chưa pao pu peo leng, tao hẩn sứ dung
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc túi này không đẹp, nhưng nó rất thiết thực
 • Dịch tiếng Anh – This bag isn’t very smart, but it’s practical.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

33  +    =  42