Menu

2056 – 石头 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《石》字的笔顺动画演示

《石》的笔顺动画写字动画演示

《石》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《石》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《头》字的笔顺动画演示

《头》的笔顺动画写字动画演示

《头》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《头》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他抓住石头的尖端
 • Phồn – 他抓住石頭的尖端
 • Pinyin – Tā zhuā zhù shítou de jiānduān
 • Bồi – Tha choa chu sứ thâu tơ chiên toan
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nắm lấy mũi đá.
 • Dịch tiếng Anh – He clutched a jag of the rock.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他用石头砸受害人
 • Phồn – 他用石頭砸受害人
 • Pinyin – Tā yòng shítou zá shòuhài rén
 • Bồi – Tha dung sứ thâu chá sâu hai rấn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta ném đá nạn nhân
 • Dịch tiếng Anh – He battered his victims with a rock.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

22  +    =  29