Menu

2057 – 食物 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《食》字的笔顺动画演示

《食》的笔顺动画写字动画演示

《食》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《食》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《物》字的笔顺动画演示

《物》的笔顺动画写字动画演示

《物》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《物》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 腐败的食物
 • Phồn – 腐敗的食物
 • Pinyin – Fǔbài de shíwù
 • Bồi – Phủ pai tơ sư u
 • Dịch tiếng Việt – Thực phẩm hư
 • Dịch tiếng Anh – rotten food

Ví dụ 2:

 • Giản – 食物都没了
 • Phồn – 食物都沒了
 • Pinyin – Shíwù dōu méiliǎo
 • Bồi – Sứ u tâu mấy lẻo
 • Dịch tiếng Việt – Thức ăn đã hết
 • Dịch tiếng Anh – the food’s all gone


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

46  +    =  54