Menu

2058 – 使劲儿 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《使》字的笔顺动画演示

《使》的笔顺动画写字动画演示

《使》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《使》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《劲》字的笔顺动画演示

《劲》的笔顺动画写字动画演示

《劲》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《劲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《儿》字的笔顺动画演示

《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他使劲儿踢门
 • Phồn – 他使勁兒踢門
 • Pinyin – Tā shǐjìn er tī mén
 • Bồi – Tha sử chin ơ thi mấn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đá mạnh vào cửa.
 • Dịch tiếng Anh – He kicked the door hard.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他使劲儿脱下运动鞋
 • Phồn – 他使勁兒脫下運動鞋
 • Pinyin – Tā shǐjìn er tuō xià yùndòng xié
 • Bồi – Tha sử chin ơ thua xa duyn tung xía
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cố cởi giày thể thao
 • Dịch tiếng Anh – He wrenched off his sneakers.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  84  =  90