Menu

2062 – 事先 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《事》字的笔顺动画演示

《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《先》字的笔顺动画演示

《先》的笔顺动画写字动画演示

《先》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《先》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不事先通知
 • Phồn – 不事先通知
 • Pinyin – Bù shìxiān tōngzhī
 • Bồi – Pu xiên thung chư
 • Dịch tiếng Việt – Không cần thông báo
 • Dịch tiếng Anh – without notice

Ví dụ 2:

 • Giản – 事先考虑/ 计划
 • Phồn – 事先考慮/ 計劃
 • Pinyin – Shìxiān kǎolǜ/ jìhuà
 • Bồi – Sư chiên xiển khảo luy/ chi hoa
 • Dịch tiếng Việt – Suy nghĩ trước / kế hoạch
 • Dịch tiếng Anh – to think/ plan ahead


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  40  =  45