Menu

2063 – 似的 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《似》字的笔顺动画演示

《似》的笔顺动画写字动画演示

《似》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《似》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《的》字的笔顺动画演示

《的》的笔顺动画写字动画演示

《的》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《的》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 像着了魔似的人
 • Phồn – 像著了魔似的人
 • Pinyin – Xiàngzhele mó shì de rén
 • Bồi – Xeng chơ lơ múa sư tơ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Như một con quỷ
 • Dịch tiếng Anh – like a man possessed

Ví dụ 2:

 • Giản – 好像他是这儿的主人似的
 • Phồn – 好像他是這兒的主人似的
 • Pinyin – Hǎoxiàng tā shì zhè’er de zhǔrén shì de
 • Bồi – Hảo xeng tha sư chưa ơ tơ chuẩn rấn sư tơ
 • Dịch tiếng Việt – Như thể anh ta là chủ sở hữu ở đây
 • Dịch tiếng Anh – as if/ like he owns the place


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  79  =  82