Menu

2064 – 士兵 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《士》字的笔顺动画演示

《士》的笔顺动画写字动画演示

《士》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《士》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《兵》字的笔顺动画演示

《兵》的笔顺动画写字动画演示

《兵》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《兵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是优秀的士兵
 • Phồn – 他是優秀的士兵
 • Pinyin – Tā shì yōuxiù dí shìbīng
 • Bồi – Tha sư dâu xiêu tí sư pinh
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là một người lính xuất sắc
 • Dịch tiếng Anh – He’s a jimdandy of a soldier.

Ví dụ 2:

 • Giản – 告诉士兵排队集合
 • Phồn – 告訴士兵排隊集合
 • Pinyin – Gàosù shìbīng páiduì jíhé
 • Bồi – Cao su sư pinh pái tuây chi hứa
 • Dịch tiếng Việt – Nói với những người lính xếp hàng để thu thập
 • Dịch tiếng Anh – The soldiers were told to fall in a line.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

4  +  6  =