Menu

2065 – 市场 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《市》字的笔顺动画演示

《市》的笔顺动画写字动画演示

《市》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《市》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《场》字的笔顺动画演示

《场》的笔顺动画写字动画演示

《场》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 市场萧条了
 • Phồn – 市場蕭條了
 • Pinyin – Shìchǎng xiāotiáole
 • Bồi – sư chảng xeo théo lợ
 • Dịch tiếng Việt – Thị trường lao dốc
 • Dịch tiếng Anh – The market is depressed.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这是卖方市场
 • Phồn – 這是賣方市場
 • Pinyin – Zhè shì màifāng shìchǎng
 • Bồi – chưa sư mai phang sư chảng
 • Dịch tiếng Việt – Nhà cung cấp
 • Dịch tiếng Anh – it’s a seller’s market


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

9  +  1  =