Menu

2070 – 手术 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《手》字的笔顺动画演示

《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《术》字的笔顺动画演示

《术》的笔顺动画写字动画演示

《术》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《术》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在手术台上
 • Phồn – 在手術台上
 • Pinyin – Zài shǒushù tái shàng
 • Bồi – Chai sẩu su thái sang
 • Dịch tiếng Việt – Trên bàn mổ
 • Dịch tiếng Anh – to be on the operating table

Ví dụ 2:

 • Giản – 面部整形手术
 • Phồn – 面部整形手術
 • Pinyin – Miànbù zhěngxíng shǒushù
 • Bồi – Miên pu chẩng xính sẩu su
 • Dịch tiếng Việt – Phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt
 • Dịch tiếng Anh – facial plastic surgery


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

48  +    =  53