Menu

2072 – 手续 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《手》字的笔顺动画演示

《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《续》字的笔顺动画演示

《续》的笔顺动画写字动画演示

《续》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《续》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 附加手续费
 • Phồn – 附加手續費
 • Pinyin – Fùjiā shǒuxù fèi
 • Bồi – Phu cha sẩu xuy phây
 • Dịch tiếng Việt – Phụ phí
 • Dịch tiếng Anh – additional administrative charge

Ví dụ 2:

 • Giản – 入学手续很麻烦
 • Phồn – 入學手續很麻煩
 • Pinyin – Rùxué shǒuxù hěn máfan
 • Bồi – Ru xuế sẩu xuy hẩn má phan
 • Dịch tiếng Việt – Tuyển sinh thật rắc rối
 • Dịch tiếng Anh – The enrolment process was problematic.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  34  =  41