Menu

2074 – 首 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《首》字的笔顺动画演示

《首》的笔顺动画写字动画演示

《首》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《首》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们首印了2000份
 • Phồn – 他們首印了2000份
 • Pinyin – Tāmen shǒu yìnle 2000 fèn
 • Bồi – Tha mân sẩu in lợ lẻng chiên phân
 • Dịch tiếng Việt – Lần đầu tiên họ in 2.000 bản
 • Dịch tiếng Anh – They ran off an initial printing of 2000 copies.

Ví dụ 2:

 • Giản – 每月首日支付租金
 • Phồn – 每月首日支付租金
 • Pinyin – Měi yuè shǒu rì zhīfù zūjīn
 • Bồi – Mẩy duê sẩu rư chư phu chu chin
 • Dịch tiếng Việt – Thanh toán tiền thuê vào ngày đầu tiên mỗi tháng
 • Dịch tiếng Anh – The rent is due on the first of the month.


Các chữ Hán đồng âm

 • 守: to guard; to defend; to keep watch; to abide by the law; to observe (rules or ritual); nearby; adjoining;
 • 手: hand; (formal) to hold; person engaged in certain types of work; person skilled in certain types of work; personal(ly); convenient; classifier for skill; CL:雙|双[shuang1],隻|只[zhi1];
 • 艏: bow of a ship;
 • 𦣻: 𦣻


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  10  =  14