Menu

2075 – 受伤 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《受》字的笔顺动画演示

《受》的笔顺动画写字动画演示

《受》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《受》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《伤》字的笔顺动画演示

《伤》的笔顺动画写字动画演示

《伤》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《伤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 使自己受伤
 • Phồn – 使自己受傷
 • Pinyin – Shǐ zìjǐ shòushāng
 • Bồi – Sử chư chỉ sâu sang
 • Dịch tiếng Việt – Làm tổn thương chính mình
 • Dịch tiếng Anh – to do o.s. a mischief

Ví dụ 2:

 • Giản – 受伤的人更多
 • Phồn – 受傷的人更多
 • Pinyin – Shòushāng de rén gèng duō
 • Bồi – Sâu sang tơ rấn câng tua
 • Dịch tiếng Việt – Bị thương nhiều hơn
 • Dịch tiếng Anh – Many more have been wounded.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

18  +    =  20