Menu

2076 – 寿命 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《寿》字的笔顺动画演示

《寿》的笔顺动画写字动画演示

《寿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《寿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《命》字的笔顺动画演示

《命》的笔顺动画写字动画演示

《命》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《命》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 酒精会严重缩短寿命
 • Phồn – 酒精會嚴重縮短壽命
 • Pinyin – Jiǔjīng huì yánzhòng suōduǎn shòumìng
 • Bồi – Chiểu chinh huây dán chung sua toản sâu minh
 • Dịch tiếng Việt – Rượu có thể rút ngắn cuộc sống
 • Dịch tiếng Anh – Alcohol is a great shortener of life.

Ví dụ 2:

 • Giản – 上浆有利于延长织物寿命
 • Phồn – 上漿有利於延長織物壽命
 • Pinyin – Shàng jiāng yǒulì yú yáncháng zhīwù shòumìng
 • Bồi – Sang cheng dẩu li dúy dan cháng chư u sâu minh
 • Dịch tiếng Việt – Định cỡ giúp kéo dài tuổi thọ vải
 • Dịch tiếng Anh – Size is good for the fabric longevity.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

7  +  1  =