Menu

2078 – 梳子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《梳》字的笔顺动画演示

《梳》的笔顺动画写字动画演示

《梳》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《梳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她用梳子梳理头发
 • Phồn – 她用梳子梳理頭髮
 • Pinyin – Tā yòng shūzi shūlǐ tóufà
 • Bồi – Tha dung su chư su lỉ thấu pha
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy chải tóc bằng lược
 • Dịch tiếng Anh – She raked a comb through her hair.

Ví dụ 2:

 • Giản – 梳子有梳齿
 • Phồn – 梳子有梳齒
 • Pinyin – Shūzi yǒu shū chǐ
 • Bồi – Su chư dẩu su chử
 • Dịch tiếng Việt – Chải răng
 • Dịch tiếng Anh – A comb has teeth.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

11  +    =  13