Menu

2079 – 舒适 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《舒》字的笔顺动画演示

《舒》的笔顺动画写字动画演示

《舒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《舒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《适》字的笔顺动画演示

《适》的笔顺动画写字动画演示

《适》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《适》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 过着舒适的生活
 • Pinyin – Guòzhe shūshì de shēnghuó
 • Bồi – Cua chơ su sư tơ sâng húa
 • Dịch tiếng Việt – Sống một cuộc sống thoải mái
 • Dịch tiếng Anh – to live in comfort

Ví dụ 2:

 • Giản – 房间宽敞舒适
 • Phồn – 房間寬敞舒適
 • Pinyin – Fángjiān kuānchǎng shūshì
 • Bồi – Pháng chiên khoan chảng su sư
 • Dịch tiếng Việt – Phòng rộng rãi và thoải mái
 • Dịch tiếng Anh – The room was pleasingly large.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

63  +    =  64