Menu

2088 – 摔倒 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《摔》字的笔顺动画演示

《摔》的笔顺动画写字动画演示

《摔》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《摔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《倒》字的笔顺动画演示

《倒》的笔顺动画写字动画演示

《倒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《倒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我差点摔倒了
 • Phồn – 我差點摔倒了
 • Pinyin – Wǒ chàdiǎn shuāi dǎo le
 • Bồi – Ủa cha tiển soai tảo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi suýt ngã
 • Dịch tiếng Anh – I (very) nearly fell over

Ví dụ 2:

 • Giản – 这些马摔倒了
 • Phồn – 這些馬摔倒了
 • Pinyin – Zhèxiē mǎ shuāi dǎo le
 • Bồi – Chauw xia mả soai tảo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Những con ngựa rơi xuống
 • Dịch tiếng Anh – The horses foundered.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  15  =  17