Menu

2091 – 税 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《税》字的笔顺动画演示

《税》的笔顺动画写字动画演示

《税》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《税》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不含邮费/ 税
 • Phồn – 不含郵費/ 稅
 • Pinyin – Bù hán yóufèi/ shuì
 • Bồi – Pu han dấu phây/ suây
 • Dịch tiếng Việt – Không bưu chính / thuế
 • Dịch tiếng Anh – exclusive of postage/ tax

Ví dụ 2:

 • Giản – 支付某物的税
 • Phồn – 支付某物的稅
 • Pinyin – Zhīfù mǒu wù de shuì
 • Bồi – Chư phu mẩu u tơ suây
 • Dịch tiếng Việt – Trả một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to pay duty on something


Các chữ Hán đồng âm

 • 帨: handkerchief;
 • 睡: to sleep; to lie down;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

9  +  1  =