Menu

2093 – 说服 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《说》字的笔顺动画演示

《说》的笔顺动画写字动画演示

《说》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《说》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《服》字的笔顺动画演示

《服》的笔顺动画写字动画演示

《服》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《服》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她说服他移居
 • Phồn – 她說服他移居
 • Pinyin – Tā shuōfú tā yíjū
 • Bồi – Tha sua phú tha i chuy
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy thuyết phục anh di chuyển.
 • Dịch tiếng Anh – She persuaded him to decamp.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他说服她一起走
 • Phồn – 他說服她一起走
 • Pinyin – Tā shuōfú tā yīqǐ zǒu
 • Bồi – Tha sua phú tha i chí chẩu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thuyết phục cô ấy đi cùng.
 • Dịch tiếng Anh – He palavered her into going along.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  60  =  66