Menu

2101 – 搜索 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《搜》字的笔顺动画演示

《搜》的笔顺动画写字动画演示

《搜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《搜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《索》字的笔顺动画演示

《索》的笔顺动画写字动画演示

《索》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《索》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 警察正在搜索逃犯呢
 • Phồn – 警察正在搜索逃犯呢
 • Pinyin – Jǐngchá zhèngzài sōusuǒ táofàn ne
 • Bồi – Chỉnh chá châng chai sâu sủa tháo phan nơ
 • Dịch tiếng Việt – Cảnh sát đang tìm kiếm những kẻ chạy trốn.
 • Dịch tiếng Anh – The police are hunting down the escaped convict.

Ví dụ 2:

 • Giản – 使用快速搜索来节省时间
 • Phồn – 使用快速搜索來節省時間
 • Pinyin – Shǐyòng kuàisù sōusuǒ lái jiéshěng shíjiān
 • Bồi – Sử dung khoai su sâu sủa lái chía sẩng chứ chiên
 • Dịch tiếng Việt – Tiết kiệm thời gian với tìm kiếm nhanh
 • Dịch tiếng Anh – Use Quick Search to save your time .


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  44  =  53