Menu

2104 – 随时 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《随》字的笔顺动画演示

《随》的笔顺动画写字动画演示

《随》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《随》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《时》字的笔顺动画演示

《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 随时愿意效劳
 • Phồn – 隨時願意效勞
 • Pinyin – Suíshí yuànyì xiàoláo
 • Bồi – Suây sứ doan i xeo láo
 • Dịch tiếng Việt – Sẵn sàng giúp đỡ
 • Dịch tiếng Anh – I’m always ready to help you.

Ví dụ 2:

 • Giản – 不日/ 随时/ 任何时候
 • Phồn – 不日/ 隨時/ 任何時候
 • Pinyin – Bù rì/ suíshí/ rènhé shíhòu
 • Bồi – Pu rư/ suây sứ/ rân hứa sứ hâu
 • Dịch tiếng Việt – Không có ngày / bất cứ lúc nào
 • Dịch tiếng Anh – any day/ moment/ time now


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

54  +    =  63