Menu

2106 – 碎 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《碎》字的笔顺动画演示

《碎》的笔顺动画写字动画演示

《碎》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《碎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我的太阳镜碎了
 • Phồn – 我的太陽鏡碎了
 • Pinyin – Wǒ de tàiyángjìng suìle
 • Bồi – Ủa tơ thai dáng chinh suây lơ
 • Dịch tiếng Việt – Kính râm của tôi bị hỏng
 • Dịch tiếng Anh – My sunglasses were in pieces.

Ví dụ 2:

 • Giản – 碎土块机
 • Phồn – 碎土塊機
 • Pinyin – Suì tǔkuài jī
 • Bồi – Suây thủ khoai chi
 • Dịch tiếng Việt – Máy nghiền
 • Dịch tiếng Anh – clod breaker.


Các chữ Hán đồng âm

 • 㒸: archaic variant of 遂[sui4];
 • 䍁: tassel;
 • 岁: classifier for years (of age); year; year (of crop harvests);
 • 檖: (tree);
 • 歲: year old
 • 歳: Japanese variant of 歲|岁;
 • 燧: fire; speculum; to obtain fire by drilling wood, striking flint, sun’s rays etc;
 • 璲: pendant girdle-ornaments;
 • 睟: bright eye; clear;
 • 祟: evil spirit;
 • 穂: Japanese variant of 穗[sui4];
 • 穗: ear of grain; fringe; tassel;
 • 穟: ear of grain;
 • 繐: fine and loose cloth; tassel;
 • 襚: grave-clothes;
 • 谇: abuse;
 • 賥: money and property;
 • 遂: to satisfy; to succeed; then; thereupon; finally; unexpectedly; to proceed; to reach;
 • 邃: deep; distant; mysterious;
 • 鐩: speculum;
 • 隧: tunnel; underground passage;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

87  +    =  94